სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება

სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონება 2019-12-26T04:21:06+04:00
wdt_ID N გადაწყვეტილების მიმღები განკარგულების მიღების თარიღი წელი ი/პ დაფუძნების თარიღი დაფუძნებიდან გასული პერიოდი (დღე) დაფუძნებიდან გასული დრო იურიდიული აქტის დასახელება და N პროგრამა უძრავი ქონების მიმღები მიმღების ს/კ რეგიონი მუნიციპალიტეტი საკადასტრო კოდი საპრივატიზებო ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა (მათ შორის ინვესტიცია - თანხობრივად) ქონების საბაზრო ღირებულება (ლარი) ვალდებულების ცვლილება - განხორციელებული (ვადის გაზრდა, პროდუქციის მოცულობის ცვლილება ...) ეპატია პირგასამტეხლო განხორციელებული ინვესტიცია ქონების ამჟამინდელი სტატუსი
1 70 მთავრობა 6/26/2014 2014 11/22/2007 2408 1 წელზე მეტი 1143 აწარმოე საქართველოში შპს „ჯეო კონცენტრატი“ 218077328 ქვემო ქართლი გორი 66.46.23.004 გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა ხილის, კენკროვნების და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო და ამ მიზნით განხორციელდა არანაკლებ 332 000 ლარის ინვესტიცია. კომპანიას ასევე შესრულებული აქვს წარმოების პროფილისა და შემოთავაზებული პროდუქციის მოცულობის წარმოების ვალდე 83,000 არ განხილულა 332,000 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
2 1 მთავრობა 6/26/2014 2014 6/13/2014 13 1 თვემდე 1142 აწარმოე საქართველოში შპს „ჯეოკეპი“ 405047818 თბილისი სამგორი 01.19.16.002.108 გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა პლასტმასის საცობის, პოლიეთილენ ტერეფტალატის პრეფორმებისა და პლასტმასის ბოთლების მწარმოებელი საწარმოს და დაიწყო წარმოება, ამ მიზნით განხორციელებულია არანაკლებ 2 622 000 ლარის ინვესტიცია (უპირობო საკუთრება) 437,000 არ განხილულა 2,622,000 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
3 84 მთავრობა 9/1/2014 2014 12/12/1997 6107 1 წელზე მეტი 1506 აწარმოე საქართველოში შპს „კოლხეთი და კომპანია“ 244555673 სამეგრელო-ზემო სვანეთი ხობი ა) 45.16.21.083; ბ) 45.16.21.078; გ) 45.16.21.079 გადაცემულ ქონებაზე მესაქონლეობის მერძეული- მეხორცული მიმართულებისა და მეფრინველეობის მეხორცული მიმართულების საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 01.09.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 122 220 ლარის ინვესტიციის განხორციელება. (შესრულდა ვადაგად 30,555 კი 122,220 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
4 76 მთავრობა 9/19/2014 2014 12/9/2003 3937 1 წელზე მეტი 1719 აწარმოე საქართველოში შპს „ჯი არ სი“ 205017578 ქვემო ქართლი რუსთავი 02.07.01.427 გადაცემულ ქონებაზე შეიქმნა სამშენებლო მასალის, კერძოდ დათბუნებული გადახურვის მასალისა და კედლის პანელების მწარმოებელი საწარმო. კომპანიის მიერ ასევე შესრულებულია საწარმოს პროფილის შენარჩუნებისა და შეთავაზებული პროდუქციის წარმოების ვალდებულება. 548,000 არ განხილულა რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
5 18 მთავრობა 9/19/2014 2014 7/18/2014 63 1 თვიდან 3 თვემდე 1703 აწარმოე საქართველოში შპს „იქს სტილი“ 406123733 თბილისი სამგორი 01.19.33.001.148 საპრივატიზებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა ცალმხრივად 30.09.2015 წელს. უძრავი ქონება დაბრუნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში. 47,000 არ განხილულა დაიბრუნა სახელმწიფომ
6 60 მთავრობა 15-Oct-14 2014 20-Sep-10 1486 1 წელზე მეტი 1860 აწარმოე საქართველოში შპს „ინვეტი“(უფლებამონაცვლე - შპს „ინვეტ ფიდი“ ს/კ №402014538) 404387481 მცხეთა-მთიანეთი ქ. მცხეთა 72.07.02.229 გადაცემულ უძრავ ქონებაზე ცხოველისა და ფრინველის საკვების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა და ამ მიზნით არანაკლებ 756 000 ლარის ინვესტიციის განხორცილება არაუგვიანეს 15.10.2016 წლისა (შესრულდა ვადაგადაცილებით 09.06.2017 წელს) 189,000 კი 756,000 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
7 78 მთავრობა 10/30/2014 2014 3/22/2002 4605 1 წელზე მეტი 1948 აწარმოე საქართველოში შპს „კორდი“ 219630567 იმერეთი ქუთაისი 03.05.22.391 გადაცემულ ქონებაზე სამშენებლო მასალების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა არაუგვიანეს 30.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 240 000 ლარის ინვესტიციის განხორცილება. ვინაიდან კომპანიას ყველა ვალდებულება შესრულებული აქვს ქონება წარმოადგენს უპირობო საკუთრებას 60,000 არ განხილულა 240,000 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
8 74 მთავრობა 10/31/2014 2014 12/29/2006 2863 1 წელზე მეტი 1964 აწარმოე საქართველოში შპს „DAR CAPITAL“ 245578496 აჭარა ხელვაჩაური 05.35.28.303 დაცემულ უძრავ ქონებაზე სამშენებლო მასალის, კერძოდ წყლის მილის, კანალიზაციის მილის, შეკიდული ჭერის. მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრის პროფილების მწარმოებელი საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 31.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 1303 944 ლარის 325,986 არ განხილულა 1,303,944 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
9 17 მთავრობა 10/31/2014 2014 9/4/2014 57 1 თვიდან 3 თვემდე 1965 აწარმოე საქართველოში შპს ,,როიალ ჯორჯია" 400126163 იმერეთი ქუთაისი 03.19.14.003.073 გადაცემულ ქონებაზე საფეიქრო ნაწარმის, მათშორის მატრასის მწარმოებელი საწარმოს შექმნისა და წარმოების დაწყება არაუგვიანეს 31.10.2016 წლისა და ამ მიზნით არანაკლებ 1 410 000 ლარის ინვესტიციის განხორციელება. ვინაიდან კომპანიას ყველა ვალდებულება შესრულებული აქვს 235,000 არ განხილულა 1,410,000 რჩება პროექტში მონაწილე იურიდიული პირის მფლობელობაში
10 46 მთავრობა 31-Oct-14 2014 29-Jul-13 459 1 წელზე მეტი 1966 აწარმოე საქართველოში შპს „საქელექტროდი“ 405002946 თბილისი საბურთალო 01.10.06.002.002 ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის გამო ხელშეკრულება შეწყდა და ქონება დაბრუნდა სახელმწიფოს საკუთრებაში 118,787 არ განხილულა დაიბრუნა სახელმწიფომ
გადაწყვეტილების მიმღები წელი დაფუძნებიდან გასული დრო პროგრამა უძრავი ქონების მიმღები მიმღების ს/კ რეგიონი მუნიციპალიტეტი საკადასტრო კოდი ეპატია პირგასამტეხლო