შეხვედრა სამინისტროს წარმომადგენლებთან

შეხვედრა სამინისტროს წარმომადგენლებთან

2021-10-23T13:58:02+04:00 27-12-2016|სიახლეები|

2016 წლის 28 ივლისს „მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის წარმომადგენლები“ პროექტ „მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში- მონიტორინგი და რეკომენდაციები“ ფარგლებში შეხვდნენ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სსიპ „ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის წარმომადგენლებს“. შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენპროექტის საპოლოტე მუნიციპალიტეტებსა და შეფასების მეთოდოლოგიურ საკითხებზე. სამინისტროსა და ცენტრის წარმომადგენლებმა მზადყოფნა გამოთქვეს პროექტის ფარგლებში „მმართველობითი სისტემების განვითათარების ცენტრთან“ თანამშრომლობისთვის.