კვლევები/პუბლიკაციები

მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

2019-12-23T23:48:20+04:00 06-01-2017|კვლევები/პუბლიკაციები|

პროექტის -„მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის“- ფარგლებში დაიბეჭდა და გამოიცა საქართველოს

„მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის”

2019-12-23T23:57:49+04:00 05-01-2017|კვლევები/პუბლიკაციები|

მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა განახორციელა პროექტი „მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის“,

გვინდა აღმშენებლობა!!! – კანონიერების და სამოქალაქო ჩართულობის სოუსით

2019-12-24T00:25:12+04:00 18-08-2016|კვლევები/პუბლიკაციები|

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით ქ.ოზურგეთში მიმდინარეობს ქუჩების დაზიანებული სავალი