კვლევები/პუბლიკაციები

მოქალაქეთა მონაწილეობის გზამკვლევი

2021-10-23T13:58:01+04:00 06-01-2017|კვლევები/პუბლიკაციები|

პროექტის -„მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის“- ფარგლებში დაიბეჭდა და გამოიცა საქართველოს

„მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის”

2021-10-23T13:58:02+04:00 05-01-2017|კვლევები/პუბლიკაციები|

მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა განახორციელა პროექტი „მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა მოქალაქეთა ჩართულობისთვის“,

გვინდა აღმშენებლობა!!! – კანონიერების და სამოქალაქო ჩართულობის სოუსით

2021-10-23T13:58:03+04:00 18-08-2016|კვლევები/პუბლიკაციები|

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით ქ.ოზურგეთში მიმდინარეობს ქუჩების დაზიანებული სავალი